پژوهش های شرکت

فضای سبز بخش‌جدایی‌ناپذیر زندگی شهرنشینی فعلی است. اما باید با توجه به اقلیم و منابع آبی هر کشور این فضاهای سبز طراحی شود. ایران ازجمله کشورهای واقع در منطقه خشک تا نیمه‌خشک می‌باشد که از منابع آبی محدود برخوردار است. فضای سبز شهری یکی از بخش‌هایی است که میزان مصرف آب بالایی دارد بنابراین این بخش نیازمند تغییرات اساسی  و حرکت به سمت منظرسازی کم نیاز به آب و استفاده از گیاهان بومی و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه می‌باشد.

آب نیست آیا بهتر نیست فضای سبز کشور به سمت بومی‌سازی حرکت کند؟

ایران به دلیل برخورداری از اقلیم‌های متفاوت، کشوری غنی از تنوع ژنتیکی در گونه‌های  مختلف گیاهی است که اغلب این‌گونه‌های گیاهی از سازگاری بسیار بالایی در برابر شرایط نامساعد محیطی برخوردار هستند.گیاهان بومی بدلیل سازگاری بالا با شرایط اقلیمی منطقه و در نتیجه هزینه‌های پایین حفظ و نگهداری، گزینه‌ای مطلوب در ایجاد یک فضای سبز پایدار به شمار می­روند. بنابراین می‌توان از این گونه‌های بومی برای پارک‌ها و فضای سبز شهری استفاده کرد تا مصرف آب و هزینه‌های نگهداری کاهش یابد.

یکی دیگر از مشکلات اساسی که مناظر شهری در سال‌های اخیر با آن روبرو شدند حفظ چمن در عرصه فضاهای سبز است. چمن، یکی از ملزومات اصلی منظر است که به‌عنوان مهم‌ترین گیاه پوششی و زمینه اصلی برای کاشت سایر گیاهان در فضای سبز شناخته ‌شده‌اند.

از دیرباز تاکنون بذور چمن‌های موردنیاز فضاهای سبز کشور توسط شرکت‌های واردکننده از کشورهای اروپائی تأمین‌شده و ارقام چمن‌های تعیین‌شده و محل تولید بذور این‌گونه چمن‌ها مناسب شرایط کشور به‌ویژه مناطق مرکزی ایران نبوده و بسیاری از آن‌ها نیاز آبی بالایی دارند.

از سوی دیگر بسیاری از گونه‌های چمنی متداول در منظر به مدیریت قوی برای نگهداری نیاز دارند و حتی ممکن است در شرایط تنش آبی به‌سرعت از بین بروند. درنتیجه‌ی استفاده از ارقام وارداتی چمن، هزینه‌های متعددی به کشور تحمیل نموده است، دراین‌ ارتباط می‌توان به قابلیت استفاده از ژنوتیپ‌های بومی چمن در ایران توجه نمود.

بر این اساس وجود گروه‌های متخصص و علمی در حوزه فضای سبز جهت شناسایی، تولید و عرضه گیاهان بومی‌، سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه به منظور استفاده در فضاهای سبز امری ضروری به نظر می‌رسد.

شرکت دانش‌بنیان پایامنظر زنده‌رود ازجمله گروه‌های پیشرو در طراحی مناظر کم‌نیاز به آب و شناسایی، تولید و عرضه گیاهان بومی‌، سازگار و مقاوم به شرایط نامساعد محیطی از جمله گرما و شوری است. پرسنل این مجموعه با بهره‌گیری از دانش روز دنیا و استفاده از متخصصین در این عرصه آماده خدمت‌رسانی می‌باشد. در بخش تحقیق و توسعه شرکت، تحقیقات بر سایر گونه‌های گیاهی سازگار متناسب با شرایط کشور در راستای ایجاد منظرسازی کم نیاز به آب (زریسکیپینگ) ادامه دارد.

keyboard_arrow_up